Προφίλ

POLYERGO, μία από τις πιο επιτυχημένες και αναπτυσσόμενες τεχνικές-εμπορικές και κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα.

Η επιτυχία πηγάζει από την αγάπη και αφοσίωση δεκάδων ετών στον τομέα των κατασκευών, από τη σύγχρονη τεχνολογικά προσέγγιση αλλά και τον σωστό και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Τα υψηλά πρότυπα κατά το σχεδιασμό και η Ποιότητα στις κατασκευαστικές μεθόδους που θέτει το POLYERGO δημιουργεί τις σωστές προϋποθέσεις ώστε όλη η διαδικασία να γίνεται σωστά εξαρχής, ολοκληρωμένα και δίχως προβλήματα. Με εφαλτήριο την πολυετή εμπειρία μας οραματιζόμαστε, καινοτομούμε και δημιουργούμε με γνώμονα πάντα τον άνθρωπο και σεβασμό στο περιβάλλον.

Άλλες εταιρείες της Polyergo Group: