Τομείς δραστηριοποίησης

Η εταιρία μας δραστηριοποείται σε 5 στρατηγικούς τομείς:

  • Κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών κατασκευών.

    Αναλαμβάνουμε όλα τα στάδια της υλοποίησης (μελέτη, επίβλεξη και κατασκευή) ενός δημόσιου ή ιδιωτικού τεχνικού-κατασκευαστικού έργου.

  • Παροχή τεχνικών συμβουλών-διαχείρηση τεχνικών έργων (Project Management).

    Παρέχουμε τεχνικο-οικονομικές συμβουλές σέ έργα του ευρύτερου κατασκευαστικού τομέα και αναλαμβάνουμε τη διαχείρηση έργων χρησιμοιόντας εξειδικευμενες μεθόδους.

  • Μελέτη-Εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων/συστήματα αυτόνομης Θέρμανσης
  • Διαχείρηση ακινήτων. Αναλαμβάνουμε τη διαχείρηση ακινήτων (πώληση, ενοικίαση, leasing).
  • Εκμετάλευση τουριστικών καταλυμάτων. Αναλαμβάνουμε την εκμετάλευση τουριστκών καταλυμάτων.